Скачать Plus de prison, moins de libertés : bientôt des changements dangereux du Code Pénal en Algérie на

Скачать видео
Скачать видео MP4 (720p)Скачать видео MP4 (360p)
Кликните по кнопке и в открывшемся плеере кликните правой кнопкой мыши. Выберите пункт меню: "Сохранить видео как".
Скачать субтитры
Скачать субтитры
Ссылка на обложку 168×94

https://i.ytimg.com/vi/ahhg7PbEtT8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCKgBEF5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==&rs=AOn4CLAOH_ikOLhEkWMt9NjQ2f08-3YcHQ

Ссылка на обложку 196×110

https://i.ytimg.com/vi/ahhg7PbEtT8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEiCMQBEG5IWvKriqkDFQgBFQAAAAAYASUAAMhCPQCAokN4AQ==&rs=AOn4CLDDECCBDV-EXps5VD0RxXCQ2cs0nA

Ссылка на обложку 246×138

https://i.ytimg.com/vi/ahhg7PbEtT8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCPYBEIoBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLCx4uRMMIDs_ub_ybf6zkjJZgi_Ag

Ссылка на обложку 336×188

https://i.ytimg.com/vi/ahhg7PbEtT8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEjCNACELwBSFryq4qpAxUIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJDeAE=&rs=AOn4CLAllaSZxolh-vFjZaFNF2JjLWzzCw

Ссылка на обложку 1920×1080

https://i.ytimg.com/vi/ahhg7PbEtT8/maxresdefault.jpg?v=65181a18

Похожие видео